Leadership

„W teorii, teoria i praktyka są tym samym. W praktyce.. nie są.”
(Yogi Berra)
Challenge or … fascinating the other side.

Opinie