Konsultacje psychologiczne

Udzielam konsultacji psychologicznych dla dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia.

Specjalizuję się w tematach:

 • stres
 • wypalenie
 • trema przed występem/egzaminem
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności w koncentracji uwagi
 • obniżenia nastroju
 • pewności siebie
 • kryzysu życiowego
 • trudności w relacjach zawodowych
 • braku motywacji
 • trudności emocjonalne
 • odporność psychiczna

Podstawowym narzędziem w mojej pracy jest Dialog Motywujący. Podejście pełne empatii, akceptacji, oparte na mocnych stronach Klienta i ukierunkowane na cel.

Pracuję w nurtach psychologii humanistycznej, egzystencjalnej, poznawczo-behawioralnej. Udzielam pomocy według zasad terapii krótkoterminowej. Stosuję techniki Mindfulness (trening uważności), Coachingu Prowokatywnego, Techniki Paradoksalne, Metaforę, Techniki Dialektyczno-Behawioralne.

Konsultacja psychologiczna to rozmowa na temat ważny dla Klienta.

Jako psycholog zapewniam na sesji bezpieczne, sprzyjające otwartości warunki i gwarantuję poufność w zakresie poruszanych tematów. To, co na sesji, pozostaje na sesji.

Gdy potrzebne jest zebranie krótkiego wywiadu, zadaję kilka pytań lub proponuję wypełnienie formularza. Zawsze po uzyskaniu zgody Klienta. Ale i tutaj najważniejsze jest uważne słuchanie, odzwierciedlanie i proponowanie odpowiednich metod pracy wspierających zmianę, poprawę jakości życia Klienta.

Klient dla mnie jest ekspertem od swojego życia i wie, czego potrzebuje (bez mądrych pouczeń, bo zwykle dobrych rad mamy w głowie pełno). Psycholog jest zaś ekspertem od metod i prowadzenia procesu zmiany, wspierania.

Jeżeli w pracy z Klientem potrzebujemy pogłębionej diagnozy proponuję wykonanie testu psychologicznego, a następnie przyglądamy się wynikom i określamy wspólnie optymalny kierunek dalszej pracy.

Rezultaty sesji to także wypracowanie kroków, co robić, jak robić, a czego nie robić (np. w trudnej relacji, w środowisku pracy, w dbaniu o siebie itd.) oraz otrzymanie narzędzi do lepszego radzenia sobie poza sesją.

Zainteresowanych skonsultowaniem swojej sytuacji z psychologiem i szczegółami współpracy prosimy napisać bezpośrednio na: info@mariazakconsulting.com lub telefon +48 693 449 468.

Poradnictwo psychologiczne – sesje indywidualne on-line

30 minut –

60 minut –

90 minut –