Menadżer – Rodzicem

… Rodzic – Menadżerem

Równowaga pełnionych ról.

(ciąg dalszy…)