Mentoring

Mentoring to proces wsparcia wiedzą, radą, doświadczeniem bez narzucania własnych rozwiązań (styl niedyrektywny). Skuteczny mentor będzie dysponował rzetelnymi kompetencjami merytorycznymi i społecznymi (zwłaszcza komunikacyjnymi).

Właściwe przeprowadzenie sesji mentoringowych wymaga szacunku do klienta, umiejętności udzielania bieżącego feedbacku (także trudnego), umiejętności wskazywania punktów przełomowych i umiejętności zadawania pytań o obszary ryzyka. Sesja mentoringu często ma strukturę sesji coachingowej (cel, wskaźniki, opcje, motywacje).

Kluczem do znalezienia odpowiedniego mentora dla siebie jest pytanie o wspólny zakres doświadczeń. Czy mentor „przeszedł drogę”, którą Ty chcesz albo potrzebujesz z różnych względów pójść?

Prowadzę sesje mentoringowe na tematy: przekwalifikowanie się, rozwój zawodowy, ścieżki eksperckie, budowanie indywidualnej przewagi konkurencyjnej, łączenie ról życiowych, własny styl, siła i odporność psychiczna.

Dla tematów związanych z zarządzaniem ludźmi i zespołami zaproponuję kontakt do skutecznych menedżerów-mentorów z wieloletnim doświadczeniem w biznesie.