Wsparcie psychologiczne

Zadaniem profesjonalnej pomocy psychologicznej jest:

  • złagodzenie napięcia emocjonalnego
  • osiągnięcie zrozumienia własnej sytuacji problemowej
  • stworzenie warunków do przezwyciężenia trudności i ograniczeń
  • odzyskanie/wzrost motywacji do zmiany
  • stymulowanie aktywności
  • udzielenie wsparcia psychologicznego

Skuteczność wsparcia w dużej mierze zależy od jakości relacji między wspieranym Klientem a Osobą Wspierającą. Proces oparty jest na „Terapii Skoncentrowanej na Słuchaniu” Carla Rogersa, gdzie w postawie psychologa dominuje: akceptacja, empatia, autentyczność oraz niedyrektywność.

Forma współpracy: sesje doraźne