Sesje

 • Konsultacje Psychologiczne
 • Sesje Coachingowe
 • Testy Psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Udzielam konsultacji psychologicznych dla dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia.

Specjalizuję się w tematach:

 • stres
 • wypalenie
 • trema przed występem/egzaminem
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności w koncentracji uwagi
 • obniżenia nastroju
 • pewności siebie
 • kryzysu życiowego
 • trudności w relacjach zawodowych
 • braku motywacji
 • trudności emocjonalne
 • odporność psychiczna

Podstawowym narzędziem w mojej pracy jest Dialog Motywujący. Podejście pełne empatii, akceptacji, oparte na mocnych stronach Klienta i ukierunkowane na cel.

Pracuję w nurtach psychologii humanistycznej, egzystencjalnej, poznawczo-behawioralnej. Udzielam pomocy według zasad terapii krótkoterminowej. Stosuję techniki Mindfulness (trening uważności), Coachingu Prowokatywnego, Techniki Paradoksalne, Metaforę, Techniki Dialektyczno-Behawioralne.

Konsultacja psychologiczna to rozmowa na temat ważny dla Klienta.

Jako psycholog zapewniam na sesji bezpieczne, sprzyjające otwartości warunki i gwarantuję poufność w zakresie poruszanych tematów. To, co na sesji, pozostaje na sesji.

Gdy potrzebne jest zebranie krótkiego wywiadu, zadaję kilka pytań lub proponuję wypełnienie formularza. Zawsze po uzyskaniu zgody Klienta. Ale i tutaj najważniejsze jest uważne słuchanie, odzwierciedlanie i proponowanie odpowiednich metod pracy wspierających zmianę, poprawę jakości życia Klienta.

Klient dla mnie jest ekspertem od swojego życia i wie, czego potrzebuje (bez mądrych pouczeń, bo zwykle dobrych rad mamy w głowie pełno). Psycholog jest zaś ekspertem od metod i prowadzenia procesu zmiany, wspierania.

Jeżeli w pracy z Klientem potrzebujemy pogłębionej diagnozy proponuję wykonanie testu psychologicznego, a następnie przyglądamy się wynikom i określamy wspólnie optymalny kierunek dalszej pracy.

Rezultaty sesji to także wypracowanie kroków, co robić, jak robić, a czego nie robić (np. w trudnej relacji, w środowisku pracy, w dbaniu o siebie itd.) oraz otrzymanie narzędzi do lepszego radzenia sobie poza sesją.

Zainteresowanych skonsultowaniem swojej sytuacji z psychologiem i szczegółami współpracy prosimy napisać bezpośrednio na: info@mariazakconsulting.com lub telefon +48 693 449 468.

Poradnictwo psychologiczne – sesje indywidualne on-line

30 minut – * pierwsza konsultacja on-line

60 minut –

90 minut

Sesje Coachingowe

Jeżeli wiesz, co chciałbyś zmienić w życiu, ale nie wiesz od czego zacząć – sesje coachingowe są dla Ciebie.

Prowadzę sesje doradczo-coachingowe dla dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia.

Specjalizuję się w tematach:

 • efektywnej nauki
 • wydobycia potencjału
 • rozwoju umiejętności managerskich
 • zrealizowania ważnego celu
 • i inne

Podczas sesji coachingowych pracujemy nad konkretną zmianą.

Coach to indywidualny trener motywacji Klienta.

Każda sesja coachingowa zaczyna się określeniem celu na sesję (nad czym chcesz pracować) i wskaźników, po czym poznasz, że osiągnąłeś cel. Przyglądamy się szybkości z jaką zachodzi postęp, analizujemy co działa, a co wymaga kalibracji i w którą stronę, szukamy przyczyn spadku motywacji (jeśli się przydarza) i ją podnosimy, wybieramy narzędzia i konkretne techniki kluczowe w rozwoju umiejętności, by dojść do celu.

Sesje coachingowe prowadzimy stacjonarnie (wybrane lokalizacje w Warszawie) lub on-line:

60 minut –

90 minut –

Kontakt: info@mariazakconsulting.com

Testy psychologiczne

Przeprowadzamy testy psychologiczne dla dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia.

Większość testów jest dostępna w wersji on-line.

Należy kliknąć w przesłany przez nas link do platformy e-psilon i odpowiedzieć na pytania. *

*bateria testów projekcyjnych wymaga obecności psychologa podczas badania.

Oferujemy możliwość oceny i otrzymania raportu ze wskazówkami do rozwoju w zakresie następujących aspektów funkcjonowania:

 • Motywacja
 • Odporność psychiczna
 • Osobowość
 • Potrzeby
 • Stres
 • Temperament
 • Testy HR, badania potencjału liderskiego
 • Umiejętności sceniczne
 • Wartości

Badanie Samooceny

Skala Samooceny Rosenberga – SES (poniżej) – będzie pomocna we wstępnym zorientowaniu się w swojej sytuacji. Dla dorosłych i młodzieży od 14 roku życia.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://socy.umd.edu/about-us/rosenberg-self-esteem-scale arkusz testowy Skali Samooceny SES może być wykorzystywany do celów badawczych bezpłatnie oraz bez zgody właściciela praw autorskich (spadkobierców M. Rosenberga). Z tego względu arkusz testowy do polskiej wersji SES również nie jest przedmiotem sprzedaży.

Został on w formie elektronicznej (w formacie PDF) zamieszczony poniżej. Można go pobrać bezpłatnie, wydrukować i powielać na użytek prowadzonych badań.

Pobierz bezpłatnie: Arkusz testowy Skali Samooceny SES