Przykładowe zagadnienia

Korzystając z coachingu lub consultingu można podnieść własną siłę i odporność psychiczną, rozbudzić motywację wewnętrzną swoją lub innych (podległy zespół, grupa szkoleniowa, własne dzieci) czy stać się skuteczniejszym i bardziej zbalansowanym w życiu.

Osoby decydujące się na tę formę wsparcia znajdują się w różnych sytuacjach życiowych:

– Świeżo awansowana 28-letnia menadżerka  zarządzająca 8-osobowym zespołem asystentek członków zarządu, szukająca sił i strategii na osiąganie rezultatów i zarządzanie konfliktami oraz cieszenie się życiem rodzinnym z 18-miesięcznym dzieckiem w roli głównej.

– 36-letni doceniany za zaangażowanie w swojej firmie specjalista, myślący o awansie wewnętrznym po 10 latach pracy i umiejętnościach, jakie potrzebowałby rozwinąć i zademonstrować przełożonym. Prywatnie pragnący rozwijać intelektualnie własne dzieci i przezwyciężać ich brak zainteresowania sportem.

– 40-letnia specjalistka ds.PRu wykorzystująca w pracy okazjonalnie język angielski chcąca pozbyć się stresu z tym związanego, dodać sobie więcej wiary w siebie i nie czuć się tak zmęczoną przekonując do nauki angielskiego własne dzieci.

– 38-letni manager 15-osobowego zespołu sprzedawców odbierany przez podwładnych jako wspaniały nauczyciel nie ma siły przebicia wśród przełożonych, by zawalczyć o profity dla swojej ekipy. W rezultacie traci autorytet i zaczynają się odejścia. Poszukuje nowego sposobu zarządzania i komfortowej dla siebie roli w organizacji.