Szkolenia

Techniki dostarczane na szkoleniach inspirują i wyzwalają energię do dokonywania zmian, radzenia sobie ze stresem i znajdowania innowacyjnych rozwiązań.

Przykładowe realizowane programy:

  • Rozwój umiejętności liderskich – umiejętność zadania właściwego pytania, sposoby słuchania motywujące zespół do działania, podejmowanie trudnych decyzji w napiętych sytuacjach

 

  • Jak motywować trudne osobowości do pracy by generować postęp, osiąganie celów i podnosić wydajność, a także jak zwalniać w uzasadnionej ekonomicznie sytuacji bądź niekorzystnego wpływu na zaangażowanie pozostałych członków zespołu

 

  • Życiowy balans – rozsądne wybieranie szans w życiu zawodowym i prywatnym jako źródło równowagi wewnętrznej. Jak wzmacniać siebie, by przetrwać i się nie wypalić

 

  • Wspierać lidera w czasach chaosu i zmiany – tożsamość, wyzwania i zagrożenia współczesnego lidera, a także narzędzia i techniki dostosowane do indywidualnego stylu przywództwa

 

  • Manager-Rodzicem, Rodzic -Managerem – podobieństwa i różnice w postawach i narzędziach oddziaływania w środowisku zawodowym i prywatnym, lepsza integracja obszarów: work-life

 

Każdorazowo program szkolenia poprzedza rozmowa na temat potrzeb i oczekiwań Klientów. W następstwie treść jest dopracowywana pod konkretne zapotrzebowanie organizacji.

 

Szkolenia przeprowadzane są na terenie Warszawy i okolic, np. w Hotelu *** Villa Bohema w Kazimierzu Dolnym, www.villabohema.pl

Hotel Villa Bohema Kazimierz Dln

 

Zainteresowanych szczegółami programów zachęcam do kontaktu e-mail: maria@mariazakconsulting.com