Mentoring

Mentoring to proces wsparcia wiedzą, radą, doświadczeniem bez narzucania własnych rozwiązań (styl niedyrektywny). Skuteczny mentor będzie dysponował rzetelnymi kompetencjami merytorycznymi i społecznymi (zwłaszcza komunikacyjnymi). Właściwe przeprowadzenie sesji mentoringowych wymaga szacunku do klienta, umiejętności udzielania bieżącego feedbacku (także trudnego), umiejętności wskazywania […]