Dialog Motywujący

Dialog Motywujący przypomina swobodną rozmowę, w której jest bardzo dużo przestrzeni, spokoju, empatii, ciekawości, akceptacji, troski, ciepła, obecności, wsparcia i zrozumienia.

Wyspecjalizowane techniki słuchania oraz sposoby odkrywania motywacji wewnętrznej i mocnych stron powodują, że opór i niechęć do zmiany maleją, a szalejące emocje – wyciszają się.