Regulamin

współpracy Psychologa/Coacha/Doradcy z Klientem Indywidualnym

Pracownia Psychologiczna – specjalizuje się w profesjonalnym świadczeniu usług, których celem jest pomoc Klientom w osiągnięciu optymalnego funkcjonowania w życiu prywatnym czy zawodowym.

Wysoka jakość obsługi i realizacji jest możliwa dzięki nagromadzonym przez blisko 2 dekady doświadczeniom pracy z ludźmi, gruntownej znajomości narzędzi psychometrycznych i wiedzy z zakresu natury i biologii psychiki.

Efektywne wsparcie i uzyskanie widocznych efektów zmiany potrzebują zaangażowania zarówno Psychologa, jak i Klienta.

Zaangażowanie Klienta:

Osoby korzystające z pomocy psychologicznej zachęca się do skupienia się na sobie, mówienia o sobie, swojej sytuacji, ważnych sprawach.

Zaangażowanie Psychologa:

Od psychologa uzyskuje się wsparcie w bezpiecznym przyjrzeniu się własnej sytuacji, zaplanowaniu zmiany i gdy trzeba – porady, jak funkcjonować lepiej.

Jak wygląda sesja psychologiczna w Pracowni Psychologicznej:

  1. Przesłanie informacji (Email/Messenger lub Telefon) o treści, np. „Odczuwam dużą presję w pracy i coraz słabiej sobie z nią radzę, chciałbym umówić się na sesję”/ „Chciałabym odzyskać motywację i mieć więcej pewności siebie”/ „Chciałbym odzyskać energię do życia i żyć na swoich warunkach”.
  2. Potwierdzenie daty sesji.
  3. Opłata za sesję – przelew na konto (sesje należy opłacić na 24h przed spotkaniem, w innej sytuacji termin ulega anulacji)
  4. Sesja nr 1: Pierwsza część spotkania to czas, by Klient mógł opowiedzieć o swojej sytuacji, przybliżyć powody konsultacji. Część druga koncentruje się na uzupełnieniu podstawowych informacji, poszukaniu kierunku rozwoju. Zwykle wykorzystuję tutaj narzędzia swobodnego i ustrukturalizowanego wywiadu, zadaję kilka pytań upewniających się co do właściwego rozumienia sytuacji, niekiedy proponuję wypełnienie formularza. Sesja pierwsza może zakończyć się uzyskaniem porady lub określeniem kierunku wspólnej pracy i metod (kontrakt słowny) jakimi będzie realizowana pomoc.
  5. Po pierwszej sesji Klient i Psycholog decydują, czy podejmą się dalszej współpracy, jeśli tak, w jakim zakresie, ilości sesji (3, 5, więcej).

Jeżeli w trakcie pracy z Klientem na jakiejś sesji dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy pogłębionej diagnozy, namawiam na wykonanie jednego testu psychologicznego. Wypełnienie testu nie wpływa na cenę sesji psychologicznej. Podczas kolejnej sesji (po przeliczeniu i analizie wyników) przyglądamy się wszystkim danym i określamy wspólnie optymalny kierunek dalszej pracy.

Rezultaty sesji to także wypracowanie kroków, co robić, jak robić, a czego nie robić (np. w trudnej relacji, w środowisku pracy, w dbaniu o siebie itd.) oraz otrzymanie pomocnych narzędzi do wprowadzania zmian.

Cennik: