Coaching rodzicielski

Czym jest coaching rodzicielski?

Coaching Rodzicielski możemy rozumieć dwojako.

Z jednej strony jako wsparcie dla Kientów coachingu – Rodziców, którzy szukają zmiany w życiu rodzinnym (lepsze relacje, utożsamienie się z rolą rodzica, znalezienie swojego stylu wychowawczego).

Z drugiej strony Coaching Rodzicielski to rodzaj wspierającej rozmowy rodzica z własnym dzieckiem, która ma pomóc potomkowi osiągać jego cele i rozwiązywać dylematy dziecięce. Tu mówimy bardziej o technice czy „narzędziu” wspierającym rozwój.

Po co rodzic ma być coachem? Czy miłość rodzicielska nie wystarczy w wychowaniu dziecka?

Miłość rodzicielska jest pierwsza i najważniejsza.

Dziecko przede wszystkim powinno czuć się kochane, akceptowane i dostrzegane. W ten sposób budujemy w dzieciach zdrowe poczucie własnej wartości. Coaching Rodzicielski jako szczera, wspierająca rozmowa z własnym dzieckiem, posiadająca strukturę (początek, środek i koniec) umożliwia zmierzenie się dziecku z trudnościami i wypracowanie dobrych rozwiązań (np. modele GROW, GOLD, CARE, etc.)

Jednak Coaching Rodzicielski nie zadziała, jeśli nie będzie miłości do dziecka.

Czy każdy rodzic może nim zostać? Jakie predyspozycje powinien mieć rodzic, aby zostać coachem?

Coach nie ocenia, nie daje rad, nie poucza, ale zadaje ciekawe pytania i uważnie słucha. Daje przestrzeń do znalezienia własnych odpowiedzi. Jest autentycznie ciekawy drugiej osoby i nie wie lepiej. To trochę tak, jak dobry przyjaciel. Coach stara się przede wszystkim zrozumieć drugą stronę i sprawić, by ona lepiej zrozumiała samą siebie.

Uważam, że każdy kochający rodzic ma predyspozycje, by zostać coachem dla swojego dziecka, choć umówmy się, nie w każdej sytuacji. Gdy na dworze jest -15 stopni Celsjusza, a 4-latek nie chce czapki – to tutaj my wiemy lepiej.

W jakich sytuacjach, relacja coachingowa z dzieckiem najbardziej się sprawdza?

Relacja coachingowa oznacza, że obie strony mają do siebie zaufanie i czują się bezpiecznie ze sobą. Powstaje przestrzeń do rozmowy o trudnościach w szkole czy z rówieśnikami, jak i do snucia marzeń w stylu chciałbym być najlepszym piłkarzem w szkole. Coaching jest genialny w sytuacjach wymagających znajdowania rozwiązań, odkrywania wewnętrznej motywacji i zadziałania.

Dzieci mają masę pomysłów, jeśli czują, że ktoś ich słucha. W rozwiązywanie swoich trudności angażują się z entuzjazmem i co ważne, szybko wprowadzają wymyślony plan w życie. Moglibyśmy się tego od nich uczyć.

 

Jakie są metody, przykłady metod coachingowych, które rodzic może zastosować w pracy z dzieckiem?

Na początek proponuję proste ,otwarte pytania: ‘Co chciałeś/chciałaś zrobić?’ (zamiast pytania: „dlaczego uderzyłeś/uderzyłaś siostrę?”). Dzieci zawsze wiedzą, czego chcą, co ułatwia nam sprawę – mamy cel, punkt wyjścia.

Śmiało sięgajmy do modelu GROW szeroko opisywanego w literaturze, m.in. w książce „Coaching Rodzicielski” D. Miskimin i J. Stewart.

Życzę Wszystkim Państwu wielu okazji do dostrzegania dobrych momentów – w byciu rodzicem własnego dziecka (co czasem jest mocno niełatwe!) 😉

Woman with child having fun in autumn park

Rodziców szukających inspiracji bądź zmiany w relacjach z dziećmi, bądź chęci omówienia bieżącej sytuacji zapraszam do kontaktu e-mail: maria@mariazakconsulting.com