Testy psychologiczne

Przeprowadzamy testy psychologiczne dla dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia.

Większość testów jest dostępna w wersji on-line.

Należy kliknąć w przesłany przez nas link do platformy e-psilon i odpowiedzieć na pytania. *

*bateria testów projekcyjnych wymaga obecności psychologa podczas badania.

Oferujemy możliwość oceny i otrzymania raportu ze wskazówkami do rozwoju w zakresie następujących aspektów funkcjonowania:

  • Motywacja
  • Odporność psychiczna
  • Osobowość
  • Potrzeby
  • Stres – Radzenie sobie
  • Temperament
  • Testy HR, badania potencjału liderskiego
  • Umiejętności sceniczne
  • Wartości

Badanie Samooceny

Skala Samooceny Rosenberga – SES (poniżej) – będzie pomocna we wstępnym zorientowaniu się w swojej sytuacji. Dla dorosłych i młodzieży od 14 roku życia.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://socy.umd.edu/about-us/rosenberg-self-esteem-scale arkusz testowy Skali Samooceny SES może być wykorzystywany do celów badawczych bezpłatnie oraz bez zgody właściciela praw autorskich (spadkobierców M. Rosenberga). Z tego względu arkusz testowy do polskiej wersji SES również nie jest przedmiotem sprzedaży.

Został on w formie elektronicznej (w formacie PDF) zamieszczony poniżej. Można go pobrać bezpłatnie, wydrukować i powielać na użytek prowadzonych badań.

Pobierz bezpłatnie: Arkusz testowy Skali Samooceny SES