Mentoring

Mentoring to proces wsparcia wiedzą, radą, doświadczeniem bez narzucania własnych rozwiązań (styl niedyrektywny). Skuteczny mentor będzie dysponował rzetelnymi kompetencjami merytorycznymi i społecznymi (zwłaszcza komunikacyjnymi). Właściwe przeprowadzenie sesji mentoringowych wymaga szacunku do klienta, umiejętności udzielania bieżącego feedbacku (także trudnego), umiejętności wskazywania […]

Danone i dobre nawyki

Kampania Danone 20 tekstów mojego autorstwa zostało motywem przewodnim Kampanii Danone – Dobre Nawyki (2013) Krótkie porady dotyczyły dbania o higienę, zdrowego odżywania, obowiązków domowych, dobrego wychowania itd. Zamysł polegał na znalezieniu nietypowych, oryginalnych treningów, głównie w konwencji zabawy Przykłady […]