Kongres Kadry

XIX edycja Kongresu Kadry (Warszawa 5/2014)

Podczas Kongresu prowadziłam sesje coachingowe dla Uczestników Premium, aktywnych zawodowo kobiet. Cele wybierane na sesje dotyczyły przywrócenia równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Sztuka godzenia ról: żony, mamy i businesswoman.